कार्यालय मापदण्ड «

Tag: कार्यालय मापदण्ड

१० हजार सैनिक ब्यारेक तथा कार्यालय मापदण्डविपरित

नेपाली सेनाका देशभरका ब्यारेक तथा कार्यालय नक्सापासबिनै बनाएको पाइएको छ । भवन निर्माणसम्बन्धी बनेका नियम,