कार्बन इकोनोमी «

Tag: कार्बन इकोनोमी

वन प्राधिकरणको आवश्यकता

सरकारी आँकडाअनुसार यतिबेला मुलुकको ४४.७४ प्रतिशत भूभाग वनक्षेत्रले ओगटेको छ । संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासले