काठमाडौं प्रसारणलाइन «

Tag: काठमाडौं प्रसारणलाइन

तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारणलाइनमा पनि अवरोध

काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् आदानप्रदानका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ४०० केभीको तामाकोसी–काठमाडौं प्रसारणलाइन निर्माणमा स्थानीय सरकारबाट फेरि