करका «

Tag: करका

फलामे छड उत्पादकबीच नयाँ करका दरमा विवाद

नेपाल स्ट्ील रोलिङ मिल्स् एसोसियनले सरकारको संशोधित बजेटमा परिवर्तित करका दरबाट आफूहरु मर्कामा परेको र

स्मिथको करका सिद्धान्त र नेपालको कर प्रशासन

एउटा असल कर प्रणालीका लागि आवश्यक नियम तथा सिद्धान्तहरू नै करका सिद्धान्त हुन् । अर्थशास्त्रका