Logo

Tag: औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार

सहमति प्राप्त आयोजनाको ठेक्का ९ महिनाभित्र लगाउनुपर्ने

काठमाडौं– सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको आर्थिक वर्षको ९ महिनाभित्र ठेक्का लगाउनुपर्ने