ऐनकानुन «

Tag: ऐनकानुन

फुटपाथमा पनि राजनीति

बालश्रमको अझै पनि अन्त्य हुन सकेको छैन । कतिपय बालबालिका बालअधिकारबाट वञ्चित छन् । सहरबजारका

ऐनकानुनको मस्यौदा तयार गर्दै स्थानीय सरकार

स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएपछि जनप्रतिनिधिहरू ऐनकानुन मस्यौदा तयार गरी गाउँ कार्यपालिकामा अनुमोदन गर्ने

ऐनकानुनको मस्यौदा तयार गर्दै स्थानीय सरकार

स्थानीय तहमा कार्य सम्पादनमा समस्या भएपछि जनप्रतिनिधिहरू ऐनकानुन मस्यौदा तयार गरी गाउँ कार्यपालिकामा अनुमोदन गर्ने