एड इन्टरनेश्नल «

Tag: एड इन्टरनेश्नल

खाल्सा एड इन्टरनेश्नलको सहयोग

खाल्सा एड इन्टरनेश्नलले भक्तपुरस्थित् भक्तपुर अस्पताललाई पाँच थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरेको छ । खाल्सा