ऊर्जा प्रवद्र्धन «

Tag: ऊर्जा प्रवद्र्धन

नगरपालिकामा नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न समझदारी

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि समझदारी भएको छ । नेपाल नवीकरणीय

नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन र विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

प्रदेश नं. १ मा समन्वयात्मक रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन र विकासका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन