उपमहानगरमा «

Tag: उपमहानगरमा

उपमहानगरमा ‘रेपिड रेस्पोन्स टिम’

घोराही उपमहानगरपालिकाले महामारी रोग तथा प्रकोपजन्य रोग निवारणका लागि तत्काल सुनुवाइ गर्न ‘रेपिड रेस्पोन्स टिम’

धनगढी उपमहानगरमा पूर्वाधार व्यवस्थापन सुरु

धनगढी उपमहानगरपालिकामा पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली सुरु भएको छ । योङ इनोभेसनको सहयोगमा पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली