उदारीकृत वित्तीय प्रणाली «

Tag: उदारीकृत वित्तीय प्रणाली

उदारीकृत वित्तीय प्रणालीमा कस्तो मौद्रिक नीति— २

मौद्रिक नीति तथा बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी विचलन, समस्या तथा सुझावहरू : माथिको पंक्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार वित्तीय

उदारीकृत वित्तीय प्रणालीमा कस्तो मौद्रिक नीति — १

नेपालले सन् १९८५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको संरचनात्मक समायोजन सुविधा (साफ) कार्यक्रम लागू गरेसँगै यसको एउटा