Logo

Tag: उच्च जीवनस्तर बिताउने बागमतीमा ३८ प्रतिशत

उच्च जीवनस्तर बिताउने बागमतीमा ३८ प्रतिशत

काठमाडौं– देशको अति उच्च जीवनस्तर बिताउने ३८ प्रतिशत जनसंख्या बागमती प्रदेशमा बस्ने गरेको देखिएको छ