Logo

Tag: उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन

एनसेल बिक्री प्रकरणः महालेखापरीक्षकको संयोजकत्वमा समिति गठन

काठमाडौं- सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न