Logo

Tag: आर्थिक स्रोत

स्थानीय तहमा उपलब्ध आर्थिक स्रोतमा असमान पहुँच

स्थानीय तहहरूमा कोभिड–१९ का लागि उपलब्ध आर्थिक स्रोतमा असमान पहुँच रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ

७० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण

विद्यालय पुनर्निर्माणमा आर्थिक स्रोतको अभावका बीचमा पनि ३ वर्षमा ७० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भने सुनिश्चित