अल्पविकसित राष्ट्र «

Tag: अल्पविकसित राष्ट्र

अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा व्यापारघाटा बढ्ने

अल्प विकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट विकसित राष्ट्र (डीसी) मा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा व्यापारघाटा अझ बढ्ने विश्लेषण

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न नीति कार्यान्वयन आवश्यक

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा यसबाट हुने प्रभाव न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु परिवर्तनका नीतिनियम कार्यान्वयन