अलमल «

Tag: अलमल

प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी बाँडफाँटमा अलमल

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने आय बाँडफाँट हुने आय

किन सधैं अलमल बूढीगण्डकी आयोजनामा ?

सन् १९७८ मा स्नो माउन्टिङ इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बूढीगण्डकीमा पहिलो पटक जलविद्युत् उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको

वित्त आयोगमा रहस्यमय अलमल

नेपालको संविधानले संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू गरेसँगै विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अधिकार र स्रोत बाँडफाँडमा विवाद