अपेक्षित «

Tag: अपेक्षित

क्लिनफिडको अपेक्षित प्रभाव देखिएन

सरकारले नेपालमा विदेशी विज्ञापनरहित टेलिभिजन प्रसारण (क्लिनफिड) लागु गरेको आइतबार एक वर्ष पूरा भएको छ

अपेक्षित आर्थिक वृद्धि घट्ने र मुद्रास्फीति बढ्ने बजेट

यो बजेटले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको झलक दिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यो बजेटले