अन्तरसरकारी «
Logo

Tag: अन्तरसरकारी

नयाँ बजेट र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । गत जेठ १५

अन्तरसरकारी सम्बन्धको हाम्रो पाटो— २

अन्तरसरकारी सम्बन्धमा भविष्यमा अझै प्रभावकारी बनाउने बाटो अझै अहिले बनाएको विधेयकमा प्रस्ट पार्नु र अझै