अनुदान रोक्का «

Tag: अनुदान रोक्का

बागमती प्रदेशका नौ स्थानीय तहको अनुदान रोक्का

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष दिएको अनुदान रकमको खर्च विवरण पेश नगर्ने नौ वटा स्थानीय

समायोजित कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान रोक्का

संघीय सरकारले नेपालको संविधान र संघीय कानुनअनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान

बाराका ४ स्थानीय तहको अनुदान रोक्का हुने

प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १ सयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को वार्षिक