अंग्रेजी माध्यममा पढाइ «

Tag: अंग्रेजी माध्यममा पढाइ

विद्यार्थी तान्न अंग्रेजी माध्यममा पढाइ

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएपछि पछिल्लो समय विद्यालयमा विद्यार्थी बढाउन जिल्लाका केही विद्यालयले अंग्रेजी