एउटै निकायलाई ३४ शीर्षकमा बजेट «

एउटै निकायलाई ३४ शीर्षकमा बजेट


एउटा सरकारी निकायले कति शीर्षकमा बजेट प्राप्त गर्लान् भन्ने जिज्ञासास्वरुप नमुनाका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको आदिवासी-जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान (३६५६१०१३)को बजेट विनियोजनलाई अध्ययन गर्दा उसले ३४ शीर्षकमा बजेट प्राप्त गरेको छ ।
चालू आव ०७७-७८ को रातो किताबको पृष्ठ नम्बर ४७८ देखि सुरु भई पृष्ठ नम्बर ४७९ मा अन्त्य भएको प्रतिष्ठानका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३४ शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । यद्यपि ४ शीर्षकमा भने शून्य बजेट छ । चालूमा ३१ वटा शीर्षकमध्ये २८ वटामा शीर्षकमा बजेट पाएको छ भने पुँजीगतमा ३ शीर्षकमध्ये २ शीर्षकमा बजेट प्राप्त गरेको प्रतिष्ठानले जम्मा ३० वटा शीर्षकको बजेट खर्चने छ ।
प्रतिष्ठानले चालू बजेट पारिश्रमिक कर्मचारी, पारिश्रमिक पदाधिकारी, पोशाक, महंगी भत्ता, कर्मचारी बैठक भत्ता, अन्य भत्ता, पदाधिकारी बैठक भत्ता र पदाधिकारी अन्य सुविधा शीर्षकमा प्राप्त गरेको छ । यसैगरी योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण तथा उपदानको खर्च, योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्च, कर्मचारी कल्याण कोष, पानी तथा बिजुली, सञ्चार महसुल, इन्धन (पदाधिकारी), इन्धन (कार्यालय प्रयोग) र सवारी साधन मर्मत खर्च पनि चालू बजेटमा पाएको छ ।
यस्तै बिमा तथा नवीकरण खर्च, मेसिन तथा और मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, अन्य कार्यालय सञ्चालन खर्च, सेवा र परामर्श खर्च, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, करार सेवा शुल्क, अन्य सेवा शुल्क, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम तथा गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमण खर्च, विविध खर्च र घर भाडा पनि चालू बजेट शीर्षक हुन् ।
जसमा अन्य सेवा शुल्क, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च र अन्य भत्ता शीर्षकमा चाहिँ शून्य बजेट उपलब्ध छ । यस्तै गैरआवासीय भवन निर्माण-खरिद, मेसिनरी तथा औजार र फर्निचर तथा फिक्चर्स गरी ३ वटा चाहिँ पुँजीगत बजेटका शीर्षक भए पनि फर्निचर तथा फिक्चर्सका लागि भने शून्य बजेट राखिएको छ ।
बजेट किताबमा प्रतिष्ठानलाई भन्दा बढी र घटी शीर्षकमा पनि बजेटिङ भएका थुप्रै उदाहरण छन् । प्राथमिकता १ मा परेको प्रतिष्ठालने ५ करोेड २५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्