विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने क्यासिनो राष्ट्र बैंकको नियमनमा «

विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने क्यासिनो राष्ट्र बैंकको नियमनमा


नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने क्यासिलाई पनि प्रत्यक्ष नियमन गर्ने भएको छ । निर्देशनको भरमा विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न दिएको केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७ जारी गर्दै क्यासिनोलाई पनि नियमन गर्ने भएको हो ।
विनियमावली अनुसार क्यासिनोले इजाजतपत्रको लागि केन्द्रीय बैंकमा प्रतिकारोबार स्थानका लागि २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ वर्ष अवधिको बैंक जमानत र इजाजत पत्र शुल्क बापत एक लाख रुपैयाँ बुझाई केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, आधुनिक मेशिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलको हकमा प्रतिकारोबार स्थानका लागि १० लाख रुपैयाँ बराबरको २ वर्ष अवधिको बैंक जमानत र इजाजत पत्र शुल्क बापत ५० हजार रुपैयाँ बुझाइ केन्द्रिय बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछ । यसरी दिएको निवेदन राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेपछि उपयुक्त ठानेमा अनुमति पत्र दिनेछ ।
विनियमावली अनुसार बैंकहरुले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न शाखा अनुसार लाइसेन्स लिने व्यवस्थासमेत खारेज गरी एउटा अनुमति पत्रले नै काम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०६७ लाई संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाई लागू गरेको हो । विनियमावली अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट रुपमा प्राप्त गरेको इजाजतपत्रको आधारमा आफ्ना शाखाहरूबाट विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी सम्पूर्ण शाखाहरूले कम्तिमा पनि विदेशी मुद्रा खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विदेशी विनिमय कारोबारको अनुमतिका लागि बैंकले एकमुष्ट ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले १ लाख रुपैयाँ, प्रादेशिकस्तरका विकास बैंक र सबैस्तरका वित्त कम्पनीहरूले २० हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्छ । यसरी पाएको लाइसेन्स ५ वर्षसम्म नविकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । शाखाअनुसार इजाजत पत्र प्राप्त गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विनियमावली लागू भएको दुई महिनाभित्र विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने शाखाहरूको नाम, ठेगानासहित नवीकरणको निवेदन दिए सम्पूर्ण स्थानका लागि एउटै अनुमतिपत्र पाउनेछन् ।
राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा अनुमति दिएका संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित संस्थामा स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण गर्नेछ । यसरी निरीक्षणमा जाने निरीक्षक तथा सुपरीवेक्षकको आचारसंहिता समेत विनियमावलीले तय गरेको छ । विनियमावलीअनुसार केन्द्रीय बैंकले नियमन उल्लंघन गर्ने संस्थालाई एक वा एकभन्दा बढी सजाय, जरिवाना वा दुवै गर्न सक्नेछ । नियमन उल्लंघनको प्रकृति हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्