पुँजी बजारमा सबै संस्थाले सेन्ट्रल केवाइसीको प्रतिनिधिको काम गर्न सक्ने «

पुँजी बजारमा सबै संस्थाले सेन्ट्रल केवाइसीको प्रतिनिधिको काम गर्न सक्ने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेन्ट्रल केवाइसी प्रणाली विकास गर्नका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गरेको छ । बोर्डले धितोपत्र बोर्डले केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण (सी–केवाइसी) सेवासम्बन्धी कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को मस्यौदा तयार गरी ग्राहक विवरणको केन्द्रीय प्रणाली विकास गर्न लागेको हो ।
बोर्डले तयार गरेको निर्देर्शिका अनुसार निक्षेप सदस्य, धितोपत्र दलाल, लगानी व्यवस्थापक, मर्चेन्ट बैंकर्स, बजार निर्माता, सामूहिक लगानी कोष व्यवस्थापकले प्रतिनिधिको काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सेन्ट्रल केवाइसीका प्रतिनिधिले ग्राहकको विद्युतीय विवरण तयार गर्ने र केन्द्रीकृत ग्राहक विवरण प्रणालीमा जोड्ने काम गर्छ । केवाइसी दर्ता प्रतिनिधिले केन्द्रीकृत केवाइसी प्रणालीमा आवद्ध हुन दर्ता शुल्क ५० हजार र वार्षिक २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ । केवाइसी दर्ता प्रतिनिधिले सिडिएसीसँग सम्झौता गरी सिडिएससीले एडमिन लगइन प्रदान गर्नेछ । एडमिन लगइन प्राप्त गर्ने संस्थाले आफ्ना शाखाहरुका लागि छुट्टाछुट्टै लगइनमार्फत कार्य गर्नुपर्छ ।
मस्यौदाअनुसार केवाइसी प्रणालीमा आबद्ध हुनका लागि ग्राहकले २ सय रुपैयाँ तथा प्रयोगका लागि १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मस्यौदाअनुसार सी–केवाइसी प्रतिनिधिले ग्राहकबाट २ सय रुपैयाँ लिनेछ । त्यो शुल्कको ७५ प्रतिशत सिडिएससीलाई दिनुपर्नेछ । दर्ता भइसकेको केवाइसी विवरण प्रयोग गर्दा ग्राहकबाट प्रतिनिधिले १ सय रुपौयाँ लिनेछ । सो रकमको पनि ७० प्रतिशत पनि सिडिएससीले लिनेछ ।
मस्यौदाअनुसार सिडिएससीले ग्राहकको पहिचान विवरण केन्द्रीकृत रुपमा राख्नका लागि केन्द्रीकृत केवाइसी प्रणाली सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा प्राविधिक साझेदार नियुक्त गरी लागू गर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीकृत केवाइसी प्रणालीमा ग्राहकको व्यक्तिगत परिचय, डिजिटल फोटो, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रलगायतका परिचय खुल्ने प्रमाणपत्रसहितको केवाइसी विवरण केन्द्रीकृत रुपमा प्रविष्टि हुनेछ । ग्राहकको बायोमेट्रिक, नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको आधारमा ग्राहकको दोहोरो प्रविष्टि नहुने गरी प्रणालीले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।
ग्राहकको हितग्राही खाता खोल्नका लागि केन्द्रीकृत केवाइसी प्रणालीलाई केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । ग्राहकले धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न केन्द्रीकृत केवाइसी प्रणालीलाई कारोबार प्रणालीलगायत अन्य निकायसँग आवद्ध गर्न सक्नेछ । केन्द्रीकृत केवाइसीमा अभिलेख भएका विवरण अन्य निकायलेसमेत प्रयोग गर्न सक्नेछ । केन्द्रीकृत केवाइसी प्रणालीमा अभिलेख भएका केवाइसी विवरण धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित अन्य संस्था वा कम्पनीले हितग्राही खाता खोल्ने, धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न र बोर्ड वा अन्य नियामक निकायले अनुमति वा इजाजतपत्र प्रदान गरेका कार्यका लागि उपयोग गर्न सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्