स्थानीय तहमा एक एक जना प्राविधिक सहायक थपिदै «

स्थानीय तहमा एक एक जना प्राविधिक सहायक थपिदै

सरकारले स्थानीय तहमा एकएक जना प्राविधिक सहायक थप्ने भएको छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा (१०) बमोजिमका रोजगार सेवा केन्द्रमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ बाट शुरु भएको युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाको लागि स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको पाँचौं तह सरहको प्राविधिक सहायक पदपूर्ति गर्ने  भएका हुन् ।
श्रम, रोेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालीकामा प्राविधिक सहायक पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको विषय विज्ञ सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय तहको महाशाखा वा शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था राखिएको छ ।
प्राविधिक सहायकको न्युनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव सिभिल इन्जिनियरिङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा ओभरसियर वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण भएको हुनु पर्नेलगायतका योग्यता र अनुभव तोकिएको छ । उनीहरुको तलब नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानको रुपमा एक वर्षको लागि उपलब्ध गराउने भएको छ ।

file:///C:/Users/user5/Downloads/MOFAGA_Notice_20200728051127.pdf

प्रतिक्रिया दिनुहोस्