कोरोना प्रभावित उद्यमीले एक वर्षसम्मको पुनर्कर्जा पाउने «

कोरोना प्रभावित उद्यमीले एक वर्षसम्मको पुनर्कर्जा पाउने

कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्मको सहुलिय ब्याजदरको पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्याविधि २०७७ लागू गर्दै १५ लाखदेखि २० करोडसम्म कोरोना प्रभावितले सस्तो दरमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष र साधारण पुनर्कर्जा गरी तीन वर्गका विभाजन गरेर कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि सञ्चालनमा रहेका उद्यम, व्यवसायका लागि प्रदान भएको १५ लाखसम्मका कर्जा रहेका छन् । विशेष पुनर्कर्जाका लागि सञ्चालनमा रहेका निर्यातजन्य उद्योग, व्यवसायलाई प्रवाह भएका कर्जा तथा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कर्जालाई रखिएको छ ।
साधारण पुनर्कर्जामा जलविद्युत् परियोजना, कृषि क्षेत्र, पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय, विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग–व्यवसाय, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन उद्योग, निर्माण उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन, हवाई उड्डयन, सार्वजानिक यातायात, औषधि उद्योग, डायग्नोष्टिक सेन्टर, स्वास्थ्य शिक्षण संस्था, अस्पताल, फोहरमैला प्रशोधनसँग सम्बन्धित उद्योगमा प्रवाह भएका कर्जाहरू परेका छन् ।
पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याजदर र सम्बन्धित ग्राहक र ऋणीहरूबाट लिने ब्याजदर बैंकले समय समयमा तोकेबमोजिम हुनेछ । तर, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा २ प्रतिशतमा बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहकवाट ५ प्रतिशत लिने छन् भने विशेष पुनर्कर्जा एक प्रतिशतमा केन्द्रीय बै.कले दिने भने ग्राहकले ३ प्तिशतमा पाउनेछन । त्यसैगरी साधारण पुनर्कर्जा केन्द्रीय बैंकले ३ प्रतिशतमा दिनेछ भने बैंक वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट ५ प्रतिशतसम्म लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकका अनुुसार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको अवधि बढीमा एक वर्षको हुनेछ र यस्तो कर्जा नवीकरण हुने छैन ।
ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको हकमा कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित भनी बैंकले तोकेका क्षेत्रका ग्राहक ऋणीको लागि बढीमा एक वर्ष र मध्यम तथा न्यून प्रभावित क्षेत्र भनी बैंकले तोकेका ग्राहक ऋणीको लागि छ महिना अवधिको हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले तोकेको व्यवस्थानुसार बैंकले यस्तो पुनर्कर्जा नवीकरण गर्न सक्नेछ ।
बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५ करोड हुनेछ । यसरी एकमुष्ट प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन । बैंकले ग्राहक अनुसार मुल्यांकन गरी उपलव्ध गराउने पुनर्कर्जाको प्रतिग्राहक अधिकतम सीमा २० करोडसम्म हुनेछ ।
पूर्वनिर्धारित मितिमा पुनर्कर्जा रकमको साँवा र ब्याज असुलउपर हुन नसकेमा थप एक प्रतिशत (वार्षिक) को पेनाल ब्याजदरसहित सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको बैंकस्थित खाता खर्चगरी रकम असुलउपर गरिनेछ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले जरिवाना तिरेको मितिले छ महिनासम्म पुनर्कर्जाको लागि आवेदन दिन योग्य हुने छैनन् । झुट्ठा विवरण पेश गरी पुनर्कर्जा माग गरेमा वा प्राप्त गरेमा, ग्राहक र ऋणीलाई पुनर्कर्जा वापतको ब्याज सहुलियत प्रदान नगरेमा त्यस्तो पुनर्कर्जा प्राप्त गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको पुनर्कर्जा माग गर्ने पदाधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिमको कारवाही गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्