विशिष्टीकृत लगानी व्यवस्थापकले विदेशी कोषको समेत व्यवस्थापन गर्न सक्ने «

विशिष्टीकृत लगानी व्यवस्थापकले विदेशी कोषको समेत व्यवस्थापन गर्न सक्ने

विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकले स्वेदशी मात्र नभइ विदेशी कोषको समेत व्यवस्थापन गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गरी विदेशी कोषको समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यव्स्था गरेको हो ।
धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई साउन १ गतेदेखि लागु गरेको समेत जनाएको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष सम्बन्धी नियमावलीमा विदेशी कोष र विदेशी लगानीलाई भित्र्याउन र प्राइभेट इक्वीटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डको दायरा विस्तार गरी डेब्ट इन्सन्ट्रुमेन्ट र ऋणलाई समावेश गर्न संशोधन गरेको गरेको हो ।
संशोेधित नियमावलीमा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा कोष व्यवस्थापकले प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही त्यस्तो कोष वा कोष व्यवस्थापकको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा नेपालमा कोष स्थापना वा कोष व्यवस्थापनको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राइभेट इक्वीटी फण्डको दायरा विस्तार गरी प्राइभेट इक्वीटीको परिभाषामा साधारण सेयरमा परिवर्तनीय धितोपत्र वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण वा ऋण वा स्वः पुँजीसँग सम्बन्धित अन्य उपकरणमार्फत लगानी गर्ने कोष भनी स्पष्ट गरेको छ ।
नियमावलीले भेन्चर क्यापिटल फण्डको दायरा विस्तार गरी परिभाषामा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण वा ऋण लगानी गर्ने कोष समेत थप गरेको छ । योग्य लगानीकर्तामा द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताको साथै विदेशी व्यक्ति, विदेशी फर्म, विदेशी कम्पनी, विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता, विदेशमा दर्ता भएको कोष, विदेशी कोष व्यवस्थापक र अन्य यस्तै प्रकारको संगठित संस्थालाई समावेश गरिएको बोर्डले जनाएको छ । उक्त नियमावलीको संशोधनका व्यवस्थाहरुले पुँजी बजारमा विदेशी कोष र लगानीलाई भित्र्याउन सहज गर्न सक्ने अपेक्षा बोर्डको रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्