गोरखालाई ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट «

गोरखालाई ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट

गोरखाका स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट ४ अर्ब ४१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिल्लाका ११ स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान गरी सो बजेट विनियोजन गरेको हो । विनियोजन गरिएको बजेटअनुसार गोरखा नगरपालिकाले ५५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमध्ये २२ करोड ८१ लाख समानिकरण अनुदान हो भने ३२ करोड ६५ लाख सशर्त अनुदान रहेको छ ।
पालुङटार नगरपालिकाले ४९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जसमध्ये १७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ समानिकरण अनुदान र २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान रहेको छ । भिमसेन थापा गाउँपालिकाका लागि विनियोजन भएको ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ समानिकरण र २२ करोड ६३ लाख सशर्त अनुदान रहेको छ ।
अजिरकोट गाउँपालिकाका लागि संघीय सरकारले २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये १० करोड ७४ समानिकरण र १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सर्शत र एक करोड ३६ लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान रहेको छ ।
आरुघाट गाउँपालिकाले ३४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेमा १३ करोड १५ लाख समानिकरण र २० करोड ३७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान रहेको छ । उसले ९६ लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान पाउनेछ ।
गण्डकी गाउँपालिकाका लागि ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १३ करोड ४१ लाख समानिकरण र २४ करोड २३ लाख सशर्त अनुदान तर्फको बजेट रहेको छ भने एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान रहेको छ ।
चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाले ५०÷५० लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान पाउने भएका छन् ।
चुमनुब्री गाउँपालिकाले १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेमा ६ करोड ८७ लाख समानिकरण र १२ करोड ३ लाख सशर्त अनुदान तर्फको बजेट छ । यस्तै, धार्चे गाउँपालिकाले २४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट पाउनेमा ९ करोड ४ लाख समानिकरण, १२ करोड ३१ लाख सशर्त, ५० लाख विशेष र २ करोड ४० लाख समपुरक अनुदान रहेको छ ।
शहिद लखन गाउँपालिकाको लागि संघीय सरकारले ३७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये १४ करोड ७६ हजार समानिकरण र २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान तर्फको रकम रहेको छ ।
सिरानचोक गाउँपालिकाको ४० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा १३ करोड ५१ लाख समानिकरण र २७ करोड ३६ लाख सशर्त अनुदान रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बारपाक सुलिकोट गाउँपालिको लागि ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये १३ करोड ८३ लाख समानिकरण, २२ करोढ ९३ लाख सशर्त एक करोड विशेष र दुई करोड समपुरक अनुदान रहेका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्