हायर पर्चेज कर्जामा कडाइ «
Logo

हायर पर्चेज कर्जामा कडाइ

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरुले लिन पाउने पेनाल ब्याजदर तोकेको छ । यस्ता कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गर्ने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी राख्न नहुने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीका सञ्चालकका सन्दर्भमा समेत थप व्यवस्था गरेको छ । बैंकले यस्ता कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० लाई चौथोपटक संशोधन गर्दै कारोबार विवरण पेस गर्ने समय समेत घटाएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा दिँदा ब्याज बाहेक अन्य शुल्क तथा दस्तुर लिन पाउने छैनन् ।

साथै, कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ । पेनाल ब्याज गणना गर्दा म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन ।

त्यसैगरी हायर पर्चेज कर्जा कम्पनीको नामको पछाडि प्रा.लि. वा लि. अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था भन्दा अघि सञ्चालनमा रहेका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले समेत नाम परिवर्तन गरी राष्ट्र बैंकलाई २०८० पुस मसान्तभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, २५ लाख वा सोभन्दा कम कर्जा प्रवाह गरेको व्यक्तिबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन अनिवार्य छैन । त्यसैगरी यसभन्दा अघि त्रैमासिक विवरण बुझाउने समय ३० दिन भएकोमा घटाएर १५ दिनमात्र कायम गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्