जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै «

जग्गामा महिलाको स्वामित्व बढ्दै

दाङ– दाङमा महिलाको स्वामित्वमा घर भन्दा धेरै जग्गा रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार परिवार संख्याको आधारमा जग्गामा महिलाको स्वामित्व धेरै देखिएको छ ।

राज्यले महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा छुट दिने भएको कारणले पनि स्वामित्व बढ्दै गएको बताइएको छ । दाङमा एक लाख ६२ हजार दुई सय ६६ परिवारमध्ये २४ हजार सात सय ९९ परिवारमा महिलाको स्वामित्वमा घर हुँदा ४० हजार चार सय ६३ परिवारमा महिलाको स्वामित्वमा जग्गा छ ।

घर र जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व हुने परिवार दाङमा २१ हजार चार सय ९५ छ भने घर जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व नहुने परिवार एक लाख १५ हजार पाँच सय ४८ छ । स्वामित्वका बारेमा थाहै नपाउने दाङमा दुई हजार नौ सय ५१ परिवार छन् । लिखत पारितमा महिलालाई राज्यले छुट दिएकाले स्वामित्व बढ्दै गएको हो ।

घोराही उपमहानगरपालिकामा ४९ हजार ७६१ परिवार छ । घोराहीको १४ हजार ९०९ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा नौ हजार ६७६ परिवारमा मात्रै महिलाको स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा स्वामित्व हुने आठ हजार ५२१ छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने एक हजार १४७ परिवार छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ४६ हजार १८ परिवार छन् । तुलसीपुरका १२ हजार १२८ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा सात हजार २७४ परिवारमा मात्रै महिलाको स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा स्वामित्व हुने पाँच हजार ९४९ छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने ७६४ परिवार छन् ।

लमही नगरपालिकामा १३ हजार ४५८ परिवार छन् । लमहीको दुई हजार ९१७ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा एक हजार ९८८ परिवारमा मात्रै स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व हुने एक हजार ६८९ परिवार छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने १९७ परिवार छन् ।

राप्ती गाउँपालिकामा ११ हजार ८२६ परिवार छन् । राप्तीको दुई हजार ६०७ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा एक हजार ७७९ परिवारमा मात्रै स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व हुने एक हजार ५१५ परिवार छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने १९३ परिवार छन् ।

गढवा गाउँपालिकामा नौ हजार ९६४ परिवार छन् । गढवाको एक हजार ८०२ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा एक हजार ५८ परिवारमा मात्रै स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व हुने ९७५ परिवार छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने १४२ परिवार छन् ।

बंगलाचुली गाउँपालिकामा पाँच हजार १३९ परिवार छन् । बंगलाचुलीको ४८८ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा ३१९ परिवारमा मात्रै महिलाको स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा स्वामित्व हुने ३०६ छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने १४१ परिवार छन् ।

शान्तिनगर गाउँपालिकामा छ हजार ९१९ परिवार छन् । शान्तिनगरको एक हजार ९८५ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा एक हजार ९५ परिवारमा मात्रै महिलाको स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व हुने एक हजार २३ परिवार छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने ८७ परिवार छन् ।

बबई गाउँपालिकामा सात हजार ७२७ परिवार छन् । बबईको एक हजार २५७ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा एक हजार ५७४ परिवारमा मात्रै स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व हुने ५०७ परिवार छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने ६७ परिवार छन् ।

दंगीशरण गाउँपालिकामा पाँच हजार ८२५ परिवार छन् । दंगीशरणको एक हजार ७३४ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा ७११ परिवारमा मात्रै स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व हुने ६६० परिवार छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने १०८ परिवार छन् ।

राजपुर गाउँपालिकामा पाँच हजार ८२९ परिवार छन् । राजपुरको ६३६ परिवारको जग्गामा महिलाको स्वामित्व हुँदा घरमा जम्मा ३२५ परिवारमा मात्रै स्वामित्व छ । घर जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व हुने २९० परिवार छन् भने स्वामित्वबारे जानकारी नपाउने १०५ परिवार छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्