धितोपत्र बोर्डले तयार ग-यो संस्थागत सुशासनको ढाँचा «

धितोपत्र बोर्डले तयार ग-यो संस्थागत सुशासनको ढाँचा

नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत सुशासन निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुशासनसम्बन्धी वार्षिक अनुपालना प्रतिवेदनको ढाँचा तयार गरी लागू गरेको छ । बोर्डले निर्देशिका अनुसारको सूचीकृत संगठित सस्ंथाहरूको परिपालना अधिकृतले प्रतिवेदन तयार गरी बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा एकरूपता ल्याउन नयाँ ढाँचा लागू गरेको हो ।
बोर्डले संस्थागत सुशासनसँग सम्बन्धित मुख्य सिद्धान्तहरू तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरेर सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याइसकेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूले बोर्डमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा मुख्यतया सञ्चालक समिति, सञ्चालकको आचरण तथा अन्य विवरण, संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सूचना तथा जानकारी प्रवाह, संस्थागत संरचना र कर्मचारी, संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा विवरण तयार गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बोर्डले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको सन्दर्भमा नाम तथा ठेगाना, लिएको सेयर संख्या, नियुक्त भएको मिति, प्रतिनिधित्व भएको समूह, संस्थाकोे सेयर संरचना, सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित सञ्चालक, छलफल भएको विषय र निर्णयको छुट्टै अभिलेख राखे-नराखेको, सञ्चालक समितिको दुई लगातार बसेको बैठकको अधिकतम् अन्तर, सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा खर्चलगायतका विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
ढाँचाअनुसार सूचीकृत कम्पनीले संस्थाको जोखिम व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनका लागि कुनै समिति गठन भए-नभएको, गठन नभएको भए सोको कारण, जोखिम व्यवस्थापन समितिको संरचना तथा कार्यसम्बन्धी विवरण बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ । सूचीकृत कम्पनीले ढाँचाअनुसार बार्षिक तथा विशेष साधारणसभाको सूचना, बार्षिक तथा त्रैमासिक प्रतिवेदनमार्फत सूचना तथा जानकारी प्रवाहसम्बन्धी विवरण र धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने मूल्य संवेदनशील सूचनाप्रवाहसम्बन्धी विवरण पनि बोर्डमा बुझाउनु पर्नेछ ।
ढाँचामा सूचीकृत कम्पनीको कर्मचारीहरूको संरचना, पदपूर्ति, वृत्तिविकास, तालिम, तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधा, हाजिर र बिदा, आचारसंहितालगायतका कुरा समेटिएको र कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली व्यवस्था भए-नभएको विषयमा समेत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण तयार गरे-नगरेको, नगरेको भए सोको कारण, सञ्चालक समितिमा वित्तीय विवरण पेस भएको मिति तथा वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको मिति, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरीक्षण सम्बन्धीविवरण र लेखापरीक्षण समितिको बैठकसम्बन्धी विवरणसमेत बोर्डलाई दिनुपर्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्