Logo

गठबन्धन बैठक !!!

ए! बाइर पानी परिराको छ!!
बाढि, पहिरो डुबान समेत !!
लौ! दशैं पनि आएर गैसक्यो रे ??

प्रतिक्रिया दिनुहोस्