मिटरब्याजले तराइका गरीबको बिचल्ली…. «

मिटरब्याजले तराइका गरीबको बिचल्ली….

धत् बुड्बक् !
गुन र रिन भन्ने कुरो
कहिल्लेइ तिरेर सकिँदैन …..

प्रतिक्रिया दिनुहोस्