दाङका पालिकाको बेरुजु बढ्दै «

दाङका पालिकाको बेरुजु बढ्दै

बेरुजु घटाउनका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा पालिकाहरुमा बेरुजु थपिँदै गएको छ ।
हरेक वर्ष महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाइए पनि घटाउन स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गरेका छैनन् । जसले गर्दा बेरुजु रकमसमेत नघटेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाले दिएको सुझाव औपचारीकतामा सीमित जस्तै हुने गरेको छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा हरेक पालिकाहरुको वर्षेनि बेरुजु देखिने गरेको छ । महालेखाको ५९ औ वार्षिक प्रतिवदेका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिकाको ११ करोड १२ लाख १६ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १ करोड ९५ लाख ३० हजार नियमित गर्नुपर्ने ७ करोड ८१ लाख ९८ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड २९ लाख १२ हजार र पेश्की बाँकी ५ लाख ७६ हजार रहेको छ ।
तुलसीपुर उप महानगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ७० लाख ३ हजार रहेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ५ लाख १८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ३० लाख १४ हजार, प्रमाण काग जात पेश गर्नुपर्ने ७ करोड १९ लाख ५५ हजार र पेश्की बाँकी १५ लाख १६ हजार रहेको छ ।
लमही नगरपालिकाको १६ करोड ५८ लाख ८२ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने ७९ लाख ९७ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १३ करोड १३ लाख ७६ हजार नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ५० लाख ६ हजार र पेश्की बाँकी १५ लाख ३ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी शान्तिनगर गाउँपालिकाको १ करोड ७७ लाख ५१ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने १८ लाख ५७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ९७ लाख ६७ हजार, प्रमाण कागज जात पेश गर्नुपर्ने ४५ लाख ९७ हजार पेस्की बाँकी १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ रहेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको २ करोड ९१ लाख ३६ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमा असुर गर्नुपर्ने २९ लाख ३ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड ४० लाख ९ हजार नियमित गर्नुपर्ने १ करोड २० लाख ७४ हजार र बेश्की बाँकी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । राजपुर गाउँपालिकाको ४ करोड ८१ लाख ३७ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने १ करोड १ लाख ४६ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड ४ लाख ३८ हजार नियमित गर्नुपर्ने २ करोड ७३ लाख १४ हजार पेश्की बाँकी २ लाख ३९ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गढवा गाउँपालिकाको ४ करोड २६ लाख २९ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३४ लाख ६९ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३२ लाख ४७ हजार र नियमित गर्नुपर्ने ३ करोड ५९ लाख १३ हजार रहेको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाको १ करोड ७९ लाख १५ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १३ लाख ११ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड ५५ लाख ८२ हजार नियमित गर्नुपर्ने १० लाख २२ हजार रहेको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाको ६ करोड ५३ लाख ८३ हजार बेरुजु रहेको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६४ लाख ९५ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने १ करोड ८६ लाख १९ हजार नियमित गर्नुपर्ने ४ करोड १ लाख ६९ हजार र पेश्की बाँकी १ लाख रहेको छ । बबइ गाउँपालिकामा ७२ लाख ३९ हजार बेरुजु रहेको छ । जस मध्ये असुल गर्नुपर्ने १५ लाख ६३ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३४ लाख ९८ हजार नियमित गर्नुपर्ने २१ लाख ७८ हजार रहेको महालेखाको ५९ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्