प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइ सरकारले बुझेको छ : प्रधानमन्त्री «

प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइ सरकारले बुझेको छ : प्रधानमन्त्री

sf7df8f}F, ( c;f/ M g]kfn k|1f–k|lti7fgsf] jflif{sf]T;jdf k|d b]pjf k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf laxLaf/ g]kfn k|1f–k|lti7fgsf] ^%cf}F jflif{sf]T;j tyf /fli6«o sljtf dxf]T;j ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ub}{ . tl:a/ M rG›snf If]qL÷/f;;

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाईलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ६५ औँ वार्षिकोत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव–२०७९ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाईलाई समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
उनले यसका लागि आवश्यक सल्लाह गरेर सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । उनले मुलुकको भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवद्र्धनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने नयाँ सोच र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने पनि बताए । उनले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे ।

काठमाडौँ, ९ असार : नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको वार्षिकोत्सवमा प्रम देउवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिहीबार नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ६५औँ वार्षिकोत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिर : चन्›कला क्षेत्री/रासस

त्यसैगरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल प्रज्ञा– प्रतिष्ठानको संरक्षकसमेत रहेका उनले प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरु र रचनाहरु प्रकाशित गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै थप कृति र रचनाको प्रकाशन गर्नका निम्ति बजेटको माग गरे । मन्त्री आलेले नेपाल–प्रज्ञा प्रतिष्ठानले नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा गरेको कामहरुको प्रशंसा गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्