Logo

छात्राहरूलाई विद्यालय नियमित आउन प्रोत्साहन

????? ????? ????? ?????????? ??????? ???? ???? ???????? ?????????,? ????(????)? ???????????? ?????????? ?????? ??? ?????????? ?????? ???? ???????? ????? ????? ????? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ????? ????, ???????????? ???????????? ??????? ????? ????????? ??????? ???????? ????? ? ??? ???????? ?????????? ????? ? ? ?? ???? ?????? ????? ???? ??? ????????? ????? ????? ????? ?? ?

गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकामा रहेका ६ वटा माध्यमिक विद्यालयका कक्षा ९ र ११ सम्म अध्ययन गर्दै आएका ४१५ छात्रालाई साइकल वितरण गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्