पाला बनाउन कुमाले व्यस्त «

पाला बनाउन कुमाले व्यस्त

eQmk’/ !^ sflQs -/f;;_ M ltxf/nfO{ cfjZos kfnf nufotsf df6f]sf ef8f ahf/ n}hfg ldnfpb} eQmk’/ kf]6/L :Sjfo/df k|hfkltx? . tl:j/ M /d]z lu/L, /f;;

तिहार लागेसँगै भक्तपुरमा माटोका पाला बनाउन कुमालेहरु व्यस्त भएका छन् । .
दीपावलीको समय आएपछि भक्तपुर नगर तथा मध्यपुर थिमिका प्रजापति समुदाय तथा माटाका भाँडा बनाउने क्षेत्रका बासिन्दा काममा व्यस्त भएका हुन । उनीहरु मागअनुसार पाला बनाउन भने नसकेको बताउँछन् । अन्य समयमा दैनिक दुई दर्जन पनि बिक्री नहुने पाला तिहारको समयमा एकै कुमालेले एक लाख भन्दा बढी बिक्री गर्ने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । गत वर्ष कोरोनाका कारण बिक्री नभए पनि यसवर्ष मागअनुसारको परिपूर्ति गर्न नसकेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार माटो अभावका कारण पाला बनाउन समस्या भएको छ । जताजतै प्लानीङ र सहरी विकासका कारण पाला लगाएतका माटाका भाँडा बनाउने पेशा संकटमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
भाडा बनाउँदा माटोको समस्या तथा भाँडा पोल्न स्थानको अभाव समेत हुने गरेको स्थानीय सुमित्रा प्रजातति बताउँछिन् । उपत्यका तथा बाहिरका बासिन्दाहरुका लागि भक्तपुरमा बनाइएको पाला निकै परिचित छ । यसको मौलिक परिचयका कारण उपत्यकाबाहिर काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, धरानलगायत विभिन्न अन्य जिल्लाबाट समेत भक्तपुरसम्म पाला किन्न आउने गरेका छन् ।
दिपावलीमा पाला मात्र नभएर लाख बत्ती बालिने पालाहरु विभिन्न माटाका भाँडाहरु दही जमाउने कतारोसहित विभिन्न भाँडा भक्तपुरमा नै बन्दै आएका छन् । हाल नयाँ व्यवसायका रुपमा विभिन्न कटिया लगायतका चिया पसल एवं दहीको लागि ग्राहकले दिएको साइज र डिजाइनमा पनि प्रजापतिहरुले माटोका भाँडा बनाउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्