अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक : प्रम, तथ्यांक भन्छ : उत्साहजनक छैन «

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक : प्रम, तथ्यांक भन्छ : उत्साहजनक छैन

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओ लीले  समृद्धिको  अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गदैर्  चालू आर्थिक वर्षको  पाँच महिनाको  आर्थिक सूचक सकारात्मक र हे को  दाबी गरेका छन् ।
सर कार को  १० महिने  कार्यकाल पूर्णरूपमा सफल भएको  दाबी गदैर्  प्रधानमन्त्री ओ लीले  आइतबार  संघीय संसद्को  प्रतिनिधिसभालाई सम्बो धन गदैर्  भने, “निर्यातमा सुधार  आएको  छ, विकास खर्च बढे को  छ र  शो धनान्तर  घाटा बचतमा र हे को  छ ।” तर  उनले  भने जस् तो  अहिले सम्म न त आर्थिक सूचक रामो  नै  छ न त मुलुकले  समृद्धि पछ्याएकै  छ । शो धानान्तर  घाटा अत्यधिक बढे को  छ भने  आयात अत्यधिक बढ्दा यसको  चाप विदे शी विनिमय सञ्चितीमा परेको   छ ।
महाले खा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार  गत शुक्रबार सम्म सर कार ले  गरे को  आम्दानीभन्दा खर्च कम भएर  सर कार  नाफामा छ । अर्थशास् त्रीहरूका अनुसार  कम्पनी नाफामा गएजस् तो  विकास खर्च गर्न नसके का कार ण सर कार  नाफामा जानु अर्थतन्त्रको  लागि रामो  मानिँदै न । महाले खा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार  चालू आर्थिक वर्षको  ६ महिना सकिनलाग्दा विकास खर्च १५.४३ प्रतिशत मात्र भएको  छ । यो  वर्षका लागि बजे टमा ३ खर्ब १३ अर्ब रूपै याँ विकास बजे टका लागि विनियो जन गरि एको  छ ।
प्रधानमन्त्रीले  गत आर्थिक वर्षको  ५ महिनामा १२ प्रतिशतको  तुलनामा उद्यो ग-व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी दर्ता २५ प्रतिशतले  वृद्धि भएको  पनि सम्बो धनको  क्रममा बताएका छन् । तर , यथार्थमा वै दे शिक लगानी गतवर्षको  तुलनामा घटे को  छ । चार  महिनामा ४ अर्ब ९५ करोडको  वै दे शिक लगानी आएको  छ । जबकी अघिल्लो  वर्ष सो ही अवधीमा १० अर्ब १७ करोड रूपै याँको  वै दे शिक लगानी आएको  थियो  ।
प्रधानमन्त्रीले  निर्यातमा ठूलो  सुधार  भएको  पनि प्रतिनिधिसभामा बताए । तर , कूल व्यापार मा ने पालको  निर्यात २०६२-६३ मा १३ प्रतिशतमा र हे को मा २०७४-७५ मा झरेर  ६ प्रतिशतमा पुगे को  छ ।
यस् तै , उनले  गतवर्षको  तुलनामा मूल्यवृद्धि घटे को  बताए । तर , यथार्थमा गतवर्षको  तुलनामा मूल्यवृद्धिदर  बढे को  छ । मूल्यवृद्धिको  तथ्यांक राख्ने  नपाल राष्ट्र बैंक कका अनुसार  २०७५ कात्तिकमा वार्षिक बिन्दूगत उपभो क्ता मुद्रास् फीति ४.२ प्रतिशत र हे को  छ । अघिल्लो  वर्षको  सो ही अवधिमा यस् तो  मुद्रास् फीति ३.९ प्रतिशत थियो  ।
यो  वर्षको  बजे टको  आकार  १३ खर्ब १५ अर्ब रूपै याँको  हो  । यस् तै  वै दे शिक अनुदानमा ५८ अर्ब ८१ करोड रूपै याँ, वै दे शिक ऋणबाट २ खर्ब ५३ अर्ब र  आन्तरि क ऋणबाट १ खर्ब ७२ करोड उठाउने  लक्ष्य लिइएको  छ । तर  सर कार को  खर्च गनेर्  क्षमताको  अभावमा सर कार ी खातामा अहिले  करि ब २ खर्ब रूपै याँ बचत छ । जसले  गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस् थामा कर्जायो ग्य र कमको  अभाव छ । प्रधानमन्त्री ओ लीले  खर्च गर्न नसके को  विषयलाई पनि सफलताको  रूपमा प्रस् तुत गरे  ।
यसै गरी सर कार ले  सञ्चालन गरे को  सामाजिक सुर क्षा कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका ने ताहरूले  चित्त दुखाएको  प्रति पनि प्रधानमन्त्री ओ लीले  जवाफ दिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका ने ता शे र बहादुर  दे उवालाई इंगित गदैर्  उनले  भने , “यो  कसै को  प्याटे न्ट राइट हो इन ।” कांग्रे स र  आन्दो लनर त कर्मचारीप्रति संके त गदैर्  उनले  ‘पानीलाई धमिलो  पानेर्  र  धमिलो  पानीमा माछा मानेर्  र हर  नगर्र्न’ चे तावनीसमे त दिए ।
उनले रेल र  पानी जहाजको  आफ्नो  सपनालाई अफवाहको  तुँवालो मा पुनेर्  प्रयास भइर हे को  पनि बताए । “रेल र  पानीजहाज चलाउने  स् टे सन र  टीकट काउन्टर  चाँडै  खुल्ने मा ढुक्क र हनुहो स्,” उनले भने । यसअघि उनले  पानीजहाज चल्ने  भन्दै  गत पुस १६ का लागि टीकट काट्न निम्तो  दिएका थिए । पानीजहाज र  रेल को  चर्चा गरे र  आलो चित भएका प्रधानमन्त्री ओ लीले  संसद्मा स् पष्टीकर ण दिएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्