गोरखालाई ४ अर्ब २० करोड १२ लाख बजेट «

गोरखालाई ४ अर्ब २० करोड १२ लाख बजेट


संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गोरखामा कुल ४ अर्ब २० करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा समानिकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान समावेश छन् । जिल्लाका २ वटा नगरपालिकाका लागि १ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र ९ वटा गाउँपालिकाका लागि ३ अर्ब १२ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
जिल्लाका ११ पालिकामध्ये संघीय सरकारबाट धेरै बजेट पाउनेमा गोरखा नगरपालिका र थोरै बजेट पाउनेमा चुमनुब्री गाउँपालिका छ । गोरखा नगरपालिकाका लागि ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको संघीय सरकारले चुमनुब्री गाउँपालिकाका लागि २० करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ ।
पालुङटार नगरपालिकाका लागि ५१ करोड ४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अजिरकोट गाउँपालिकाका लागि २९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, आरुघाट गाउँपालिकाका लागि ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र गण्डकी गाउँपालिकाका लागि ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी धार्चे गाउँपालिकाका लागि २४ करोड १७ लाख रुपैयाँ, भीमसेन थापा गाउँपालिकाका लागि ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, सहिद लखन गाउँपालिकाका लागि ४० करोड ५३ लाख रुपैयाँ, सिरानचोक गाउँपालिकाका लागि ४२ करोड रुपैयाँ र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका लागि ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये विशेष अनुदान पाउनेमा गण्डकी गाउँपालिका मात्र छ । समपूरक अनुदान पाउनेमा बारपाक सुलिकोट, सहिद लखन, अजिरकोट, आरुघाट र गण्डकी गाउँपालिका मात्र रहेको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्