आफ्नो अक्सिजन आफैँ जुटाउँ !! «

आफ्नो अक्सिजन आफैँ जुटाउँ !!

आफ्नो अक्सिजन आफैँ बचाउँ !!
प्रतिक्रिया दिनुहोस्