कांग्रेस नेता जोशीको निधनमा देशभर श्रद्धाञ्जली सभा «

कांग्रेस नेता जोशीको निधनमा देशभर श्रद्धाञ्जली सभा

sf7df8f}F,@% r}tM hf]zLsf] tl:a/df dfNof{k0f ub}{ g]sf ;efklt b]pjf g]kfnL sfªu|];sf k”j{dGqL tyf s]Gb|Lo ;b:o :j gjLG›/fh hf]zLsf] !#cf}F lbgsf] k’0oltlydf g]sf kf6L{ s]G›Lo sfof{no ;fg]kfdf a’waf/ cfof]lht zf]s;efdf hf]zLsf] tl:a/df km”ndfnf ck{0f ub}{ g]sf ;efklt z]/axfb’/ b]pjf . tl:a/M /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

नेपाली कांग्रेसले बुधबार पार्टीका नेता नवीन्द्रराज जोशीको निधनमा ७७ वटै जिल्लामा श्रद्धाञ्जली सभा गरेको छ । सभामा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री जोशीको निधनले पार्टी र देशले योग्य नेता गुमाएको बताएका छन् ।
कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता जोशीको निधनले पार्टी र देशले योग्य नेता गुमाएको बताए । स्वर्गीय जोशीको १३औँ पुण्यतिथिका अवसरमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको शोकसभामा बोल्दै देउवाले स्व. जोशी भविष्यमा पार्टी हाँक्न सक्ने नेता भएको बताए ।
“छोटो समयमा धेरै काम गर्नसक्ने अध्ययनशील नेता जोशी हुनुहुन्थ्यो । केही समय मन्त्री हुँदा पनि देश र जनताको पक्षमा काम गरेर जोशीले आफ्नो र पार्टीको नाम उच्च राख्नुभएको थियो,” उनले भने । आगामी दिनमा कांग्रेसको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी रहेको देउवाको भनाइ थियो । कांग्रेस चुनाव हार्दैमा सङ्कटमा नपरेको सभापति देउवाले बताए । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेमात्र नेता जोशीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुने उनले बताए । त्यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लगनशील, सिर्जनशील र इमान्दार नेता जोशीको अभाव आगामी दिनमा देश र कांग्रेसभित्र खड्किने बताए ।
त्यस्तै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले स्वर्गीय जोशीले नेविसंघको मुभमेन्टदेखि अहिलेसम्म खेलेको भूमिकालाई कसैले भूल्न नसक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्