गण्डकी प्रदेशको ३४ प्रतिशत राजस्व असुली «

गण्डकी प्रदेशको ३४ प्रतिशत राजस्व असुली

पोखरा-गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को पुष मसान्तरसम्म १ अर्ब
७० करोड १३ लाख ५४ हजार राजस्व असुली गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५
अर्ब ८५ लाख ६० हजार राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको प्रदेश सरकारले ६
महिनामा ३३.९६ प्रतिशत मात्र लक्ष्य हासिल गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री
पृथ्बीसुब्बा गुरुङले बताए ।
घर जग्गा लगायतका रजिष्टेशन दस्तुरबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० करोड लक्ष्य
रहेकोमा १८ करोड ६८ लाख ७२ हजार मात्र असुली गरेको प्रदेश सरकारले चालक
अनुमति पत्रबाट ११ कारेड २ लाख ५४ हजार राजस्व असुली गरेको छ । ४० करोड ४०
लाख ५० हजार चालु आर्थिक वर्षमा चालक अनुमति पत्रबाट राजस्व असुली गर्ने
प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
सवारी साधन कर हिस्साबाट प्रदेश सरकारलाई यस वर्ष १ अर्ब १ करोड ६० लाख १५ हजार रहेकोमा पहिलो ६ महिनामा ७७ करोड ७९ लाख ३८ हजार राजस्व असुली गरेको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी चालु आर्थिक वर्षमा १५ करोड ५० लाख ५५ हजार लक्ष्य रहेकोमा पुष मसान्तसम्ममा २ करोड ५३ लाख ३५ हजार मात्र राजस्व संकलन भएको छ । अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट पहिलो ६ महिनामा ८ करोड ७० लाख ७९ हजार राजस्व
संकलन भएको छ भने यस चालु आर्थिक वर्षमा ५५ करोड राजस्व असुलीको लक्ष्य
रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाखको लक्ष्य राखेकोमा ७८ प्रतिशत लक्ष्ग्य हासिल गर्दै २ अर्ब ५५ करोड ६९ लाख १४ हजार
राजस्व असुली गरेको भन्दै गण्डकी मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नो तीन वर्षीय कार्यप्रगतीको पुस्तिकामा उक्त कुरा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष २०७५-०७६ मा प्रदेश सरकारले २ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ३ अर्ब ४३ करोड ९८ लाख ५८ हजार राजस्व असुली गरेको थियो ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तरसम्म ५ अर्ब ६३ करोड ७३ लाख ३२ हजार अनुदान प्राप्त गरेको छ । समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको रकम मध्ये चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले ११ अर्ब २४ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कबाट २ अर्ब ७२ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले ७ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्