स्मार्ट टेलिकमको डबल डाटा अफर «

स्मार्ट टेलिकमको डबल डाटा अफर

स्मार्ट, टेलिकम कम्पनीले हालै आफ्ना ग्राहकहरुलाई डबल डाटा अफर प्रस्तुत गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत स्मार्टको डाटा खरिद गर्दा वा रिचार्ज कार्डको खरिदमा डबल डाटा प्राप्तगर्न सकिने जनाएको छ । अब स्मार्टको कुनै पनि डाटा प्याकखरिद गर्दा ग्राहकले डाबल डाटा प्राप्तगर्नुहुने छ । ५०० एमबी, १ जिबी, २ जिबी र ५ जिबी डाटा प्याकमध्ये जुन प्याक खरिद गरिन्छ सोहीअनुसार थप ५०० एमबी, १ जिबी, २ जिबी र ५ जिबी डाटा प्याकप्राप्तगर्न सकिन्छ भन्दै कम्पनीले साथै डाबल डाटा रिचार्ज कार्डको खरिदमा पनि लागू गरिएको छ । अब हरेक रिचार्जमा अतिरिक्त डाटा प्राप्त गर्न सकिन्छ । २०० एमबीदेखि ३ जिबी सम्म रिचार्ज मार्फत अतिरिक्त डाटा पाइने छ । रु १०० को रिचार्ज गर्दा, ग्राहकलाई ९८.०४ रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स प्राप्तहुने छ भने २०० एमबीसहित २०० एमबी डाटा, १० मिनेट टकटाइम र १० वटा एस एम एस कोथपलाभपाइने छ ।त्यसै गरी २०० को रिचार्ज गर्दा १९६.०८ रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स प्राप्तहुने छ भने ४०० एमबीसहित ४०० एमबी डाटा, २० मिनेट टकटाइम र २० वटा एस एम एस को थपलाभपाइने छ भने ५ सयको रिचार्ज गर्दा ४९०.२० रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स प्राप्तहुने छ भने १.५ जिबीसहित  १.५ जिबी डाटा, १००मिनेट टकटाइम र १०० वटा एस एम एस को थपलाभपाइने छ ।त्यस्तै १००० को रिचार्ज गर्दा ९८०.४० रुपैयाँ मेन ब्यालेन्स प्राप्तहुने छ भने ३ जिबीसहित ३ जिबी डाटा, २०० मिनेट टकटाइम र २०० वटा एस एम एस को थपलाभपाइने छ । यो योजना स्मार्टको फ्रिडम क्याम्पेनअन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्