कृषि क्षेत्रमा ९ करोड ८९ लाख अनुदान «

कृषि क्षेत्रमा ९ करोड ८९ लाख अनुदान

दाङ-जिल्लाका कृषकलाई ९ करोड बढी रकम अनुदान प्रदान गरिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत उक्त रकम अनुदान प्रदान गरिएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रमा आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा १७ करोड ९ लाख ८९ हजार अनुदान रकम आएको कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख सन्देश धितालले जानकारी दिए । यसरी आएको रकममध्ये ९ करोड ६ लाख ८० हजार ५ सय २ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन रकम कुल अनुदान रकमको ५३.०३ प्रतिशत खर्च भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्र दाङमा अनुदान कार्यक्रमका लागि आएको रकममध्ये ८ करोड ३ लाख ८ हजार ४ सय ९८ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्रमुख धितालले बताए । “कोरोना संक्रमणका कारण काम हुन नसकेकाले रकम खर्च हुन नसकेको हो,” प्रमुख धितालले भने । काम नगरी अनुदान दिन नमिल्ने भएकाले रकम खर्च हुन नसकेको प्रमुख धितालले बताए । कोरोना संक्रमण फैलन नदिनका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीले गर्दा काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रमा गएको आर्थिक वर्षमा जम्मा १८ करोड ९९ लाख ९७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा १० करोड ७५ लाख ४६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुनखर्च विनियोजित बजेटको ५६.६० प्रतिशत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । कार्यालयले नविनतम प्रविधिमा आधारित साना सिँचाइ कार्यक्रममा २६ लाख २७ लाख ९ सय ६० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २३ लाख ७२ हजार ४० रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । जसमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत २० वटा प्रस्ताव छनोट भएका थिए जसमा १२ वटा काम सम्पन्न भएको प्रमुख धितालले बताए ।
मागमा आधारित कार्यक्रमअन्तर्गत४० लाख बजेट रहेकोमा २५ लाख ५ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १४ लाख ९४ हजार २ सय २४ रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । यस कार्यक्रममा ३७ वटा योजना छनोट भएकोमा २७ वटा सम्पन्न भएका छन् । मौरी विकास कार्यक्रममा १० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ९ लाख ३५ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ६४ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । १० वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा १० वटै सम्पन्न भएका छन् । रैथाने बालीहरूको बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १० लाख रकम विनियोजन गरिएकोमा १ लाख ८८ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ८ लाख ११ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ३ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा २ वटा सम्पन्न भएका हुन् । तेलहन बाली विकास कार्यक्रममा ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ लाख ८७ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ३ लाख १२ हजार ६ सय १५ खर्च हुन नसकेको हो । ३ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा २ वटा सम्पन्न भएका छन् ।
त्यसैगरी रेशम प्रवद्र्धन कार्यक्रममा ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३१ लाख ६३ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २८ लाख ३६ हजार ५ सय ४४ रुपैया खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ११ वटा योजना छनोट भएकोमा ७ वटा सम्पन्न भएका छन् । बगरखेती प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ लाख ७५ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ६ लाख २४ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ५ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा ४ वटा सम्पन्न भएका छन् । स्थानीय तथा उन्नत जातका आलु प्रवद्र्धन कार्यक्रममा २० लाख बजेट विनियोजन भएकामा १ लाख ८२ हजार ९७ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १८ लाख १७ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा २ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा २ वटै सम्पन्न भएको छ । कागती क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ लाख ४ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १ लाख ९५ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ५ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा ५ वटै सम्पन्न भएका छन् ।
यसैगरेर केरा खेतीविस्तार कार्यक्रममा १० लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७ लाख ५१ हजार ९ सय ६३ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २ लाख ४८ हजार ३७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ५ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा ४ वटा सम्पन्न भएका छन् ।
बीउ उत्पादन कृषि सहकारीलाई मूलबीउमा ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग कार्यक्रमअन्र्तगत ४ लाख बजेट विनियोज गरिएकोमा २ लाख २२ हजार ७ सय ६९ रुपैया खर्च भएको छ भने १ लाख ७७ हजार २ सय ३१ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा २ वटा प्रस्ताव गरिएकोमा २ वटा सम्पन्न भएका छन् । फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत ४ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३ लाख ५५ हजार ५९ रुपैया खर्च भएको छ भने ४४ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ४ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा ४ वटै सम्पन्न भएका छन् । मौरी चरण क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमअन्तर्गत ४ लाख बजेट विनियोज गरिएकोमा १ लाख ७७ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २ लाख २२ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ३ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा २ वटा सम्पन्न भएका छन् ।
त्यसैगरी साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रममा २ करोड ९४ लाख ६३ हजार विनियोजन गरिएकोमा २ करोड २० लाख ३३ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ७४ लाख २९ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा २० वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा १८ वटा सम्पन्न भएका छन् । साना व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम पुरानोमा २ करोड ४७ लाख ९१ ह्जार गरिएकोमा ५९ लाख ८९ हजार ७ सय ७३ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १ करोड ८८ लाख १ हजार २ सय २७ रुपैया खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ८ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा ७ वटा सम्पन्न हुन नसकेको हो । व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रममा ३ करोड ६० लाख विनियोजन भएकोमा २ करोड १९ लाख ९७ हजार ७ सय ६२ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने १ करोड ४० लाख २ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । जसमा७ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा ७ वटै सम्पन्न भएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम पुरानोमा १ करोड६० हजार विनियोजन गरिएकोमा ५१ लाख ३८ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ४९ लाख २१ हजार ६ सय ५१रुपैया खर्च हुन नसकेको हो । जसमा ३ वटा प्रस्ताव छनोट भएकोमा ३ वटै सम्पन्न भएका छन् ।
यसैगरी अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम कागती र सुन्तलामा १ करोड वजेट विनियोजन गरिएकोमा २३ लाख २७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ७६ लाख७२ हजार ७ सय ५० रुपैया खर्च हुननसकेको हो । जसमा १३ वटा प्रस्ताव छनोट भएकामा १३ वटा नै सम्पन्न भएका छन् । अभियानमुखी प्याज÷ लसुन मिसन कार्यक्रममा ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा ५ लाख ८० हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ४४ लाख १९ हजार २ सय २ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । फलफूल विरुवा रोपन अभियान कार्यक्रम ९९ लाख ७५ हजार वजेट विनियोजन गरिएकोमा २३ लाख २९ हजार ७ सय ३ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ७६ लाख ४५ हजार २ सय ९७ रुपैया खर्च हुन नसकेको हो । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम ६ वटाका लागि २ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएकोमा १ करोड ८३ लाख ५ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ४१ लाख ९४ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्