लिखत बनाएको दररेट निर्धारण «

लिखत बनाएको दररेट निर्धारण

भैरहवा- जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रुपन्देहीले मालपोत कार्यालय र अदालतमा प्रयोग हुने लिखत लेखेवापत अधिकतम दररेट निर्धारण गरेको छ । समितिका अध्यक्ष तथा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको अध्यक्षतामा भैरहवामा बसेको समितिको बैठकले एउटै प्रकारको लिखतका लागि लेखापढी व्यवसायीलाई सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याउन अधिकतम दररेट निर्धारण गरेको हो ।
कुनै व्यवसायीले समितिले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा कम लिन चाहेमा भने पाउनेछन् । तोकिएको शीर्षकमा कायम गरिएको शुल्कभन्दा धेरै लिने व्यवसायीमाथि भने कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने राजीनामाका लागि १ हजार, ठाडो राजीनामा तथा लाभकरका लागि १ हजार ५ सय, छोडपत्र, दर्ताफारी, सगोलनामा, सट्टापट्टाका लागि १ हजार ५ सय, दुई जना अंशियार भएको अंशबण्डामा २ हजार ४ सय र प्रति अंशियार थप ६ सय, बेजिल्ला अंशबण्डा प्रतिअंशियार १ हजार ५ सय, अंश भर्पाइबापत २ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी हालैको बकसपत्र बापत १ हजार ५ सय, शेषपछिको बकसपत्रमा २ हजार, मानो जोडिएको र छुट्टिएकोमा २ हजार, दृष्टिबन्धक, भोकबन्धक र लखबन्धकमा २ हजार, मञ्जुरनामा, अधिकारनामा र अख्तियारनामामा ५ सय, कपाली तमसुकमा १ हजार, बैंक सहकारी र धितोका लागि ८ सय, निवेदन, श्रेष्ताउतार र तीनपुस्ते कायममा ५ सय र अदालती पैmसला, मिलापत्र, दाखेल खारेज र नामसारीका लागि १ हजार र अन्य साधारण निवेदनका लागि २ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
अदालतमा प्रयोग हुने निवेदनलगायतका लिखत लेखे वापत नक्कल निवेदनका लागि १ सय, रोक्का फुकुवा धरौटी जस्ता सामान्य निवेदनका लागि २ सय, पुरानो वारेसनामाका लागि २ सय ५०, नयाँ वारेसनामाका लगि ५ सय, मञ्जुरीनामाको लिखतका लागि ५ सय र रोक्का निवेदन, फुकुवा निवेदन, धरौटी राखी पाउँ, फुकुवा गरी पाउँ भन्ने निवेदनका लागि ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्