राजेन्द्र बस्नेत
बुधवार, जेठ २१, २०७७
515

धादिङका १३ पालिकाकालाई नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ खर्च गर्न चार अर्ब ३७ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । दुई नगरपालिका र ११ गाँउपालिकालाई समानिकरण, सर्शत, विशेष र समपुरण गरी चार शीर्षकमा अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । नीलकण्ठ नगरपालिकाले समानिकरण अनुदान २३ कारोड ८३ लाख, सर्शत अनुदान ३७ करोड २८ लाख, विशेष अनुदान दुई करोड र समपुरण अनुदान ५० लाख गरी ६२ कारोड ८३ लाख र धुनिवेशी नगरपालिकाले समानिकरण अनुदान १५ कारोड ६९ लाख, सर्शत अनुदान १७ करोड ५ लाख र विशेष अनुदान आठ करोड गरी ३३ कारोड ५४ पाउने भएको छ ।
यसैगरी गजुरी गाँउपालिकाले समानिकरण अनुदान १४ कारोड ५५ लाख, सर्शत अनुदान १६ करोड १३ लाख र विशेष अनुदान एक करोड पचास लाख गरी ३२ करोड २९ र गल्छी गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान १४ कारोड तीन लाख, सर्शत अनुदान १५ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान दुई करोड, समपुरण अनुदान ७५ लाख गरी ३२ करोड ४२ पाउने भएको छ । ज्वालामुखी गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान १३ करोड ३९ लाख, सर्शत अनुदान १८ करोड ३३ लाख गरी ३१ करोड ६२ लाख र पाउने भएको छ । त्रिपुरासन्दरी गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान १३ करोड ८ लाख, सर्शत अनुदान २० करोड ५१ लाख, समपुरण अनुदान चार करोड गरी ३७ करोड ५९ लाख र थाक्रे गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान १६ करोड २२ लाख, सर्शत अनुदान १८ करोड ६ लाख, विशेष अनुदान दुई करोड गरी ३६ करोड २८ लाख पाउने भएको छ ।

यसैगरी नेत्रवती दब्जोङ गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान ९ करोड ६२ लाख, सर्शत अनुदान ११ करोड ३ लाख, विशेष अनुदान तीन करोड गरी २४ करोड ३५ लाख र बेनीघाट रोराङ गाँउपालिकाले समानिकरण अनुदान १५ करोड ८२ लाख, सर्शत अनुदान २३ करोड १५ लाख, विशेष अनुदान दुई करोड गरी ४० करोड ९७ लाख पाउने छ । यसैगरी रुवीभ्याली गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान ७ करोड ५८ लाख, सर्शत अनुदान ८ करोड ६८ लाख, समपुरण अनुदान ४० लाख गरी १६ करोड ६६ लाख र नीलकण्ड नगरपालिकाले समानिकरण अनुदान २३ कारोड ८३ लाख, सर्शत अनुदान ३७ करोड २८ लाख, विशेष अनुदान दुई करोड र समपुरण अनुदान ५० लाख गरी ६२ कारोड ८३ लाख रसिद्धलेक गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान १३ करोड २९ लाख, सर्शत अनुदान १८ करोड ८२१ लाख, विशेष अनुदान दुई करोड ८० लाख, समपुरण अनुदान एक करोड ६७ लाख गरी ३६ करोड ५७ लाख पाउने छ ।
यसैगरी खनियाबास गाँउपालिकाले समानिकरण अनुदान ९ कारोड ३६ लाख, सर्शत अनुदान १० करोड ६२ लाख गरी १९ करोड ९८ लाख र निलकण्ड नगरपालिकाले समानिकरण अनुदान २३ करोड ८३ लाख, सर्शत अनुदान ३७ करोड २८ लाख, विशेष अनुदान दुई करोड र समपुरण अनुदान ५० लाख गरी ६२ कारोड ८३ लाख र गंगाजुना गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान १२ करोड ५९ लाख, सर्शत अनुदान १९ करोड ९० लाख, समपुरण अनुदान २३ लाख गरी ३२ करोड ८२ लाख पाउने छ ।
यसैगरी १३ वटै पालिकाले राजस्व बाँडफाँडबाट शिर्षकको अनुदान पाउने बाँकी छ । ज्वालामुखी, रुवीभ्याली, खनियाास र गंगाजमुना गाँउपालिकालाई विशेष अनुदान आएको छैन । धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी, ज्वालामुखी, थाक्रे, नेत्रावती दब्जोङ, बेनीघाट रोराङ र खपनयाबास गाउँपालिकाले समपुर अनुदान आएको छैन ।