रूप खड्का «

रूप खड्का

N

संघीय कर प्रणालीको कार्यान्वयन

वि.सं. २०७२ मा संविधान लागू भएपछि मुलुक संघीयतामा रूपान्तरित भएको छ । संघीय नेपालमा संघ,

भन्सार महसुलमा सुधारको सम्भावना

नेपालजस्तो पैठारीमा आधारित अर्थतन्त्रमा भन्सार महसुल आफै मात्र नभई अन्य कर कार्यान्वयनका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण

अन्तःशुल्कसम्बन्धी असल अभ्यासहरू

अन्तःशुल्क लाग्ने भनेर कानुनले तोकेका वस्तुको उत्पादन तथा पैठारी र सेवाको आपूर्तिमा अन्तःशुल्क लाग्छ ।