राजेन्द्र आचार्य «

राजेन्द्र आचार्य

N

टेलिकमको विकासमा समयसापेक्ष नीतिको खाचो

नेपाल टेलिकम भन्नासाथ दूरसञ्चार क्षेत्रको देशकै अग्रणी सेवाप्रदायक संस्था भनेर बुझिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र