अनिरुद्र न्यौपाने «

अनिरुद्र न्यौपाने

N

अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलका सर्त

नेपाल सरकारले गत वैशाख २८ गते संसद्मा पूर्वबजेट छलफलका लागि ६१ बुँदामा समेटिएको विनियोजन विधेयक