हेमराज लामिछाने «

हेमराज लामिछाने

Kathmandu

नेपालमा राजस्व परिचालन र खर्चको प्रवृत्ति

राजस्वको आकार र यसको कुशलतापूर्वक गरिने खर्चले मुलुकको विकासलाई डो-याउने गर्छ । विकास एउटा यस्तो

प्रदेश सरकारको बजेट र कार्यान्वयनका सवालहरू

नेपालको संविधानको धारा २०७ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष प्रदेश अर्थमन्त्रीले वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान

नगरपालिकाहरूमा सम्पत्ति करको फरक–फरक अभ्यास

नेपालको संविधानले नगरपालिकाहरूलाई घरजग्गा कर वा सम्पत्ति कर लगाउन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

वित्तीय अधिकार प्रयोगमा प्रदेश सरकारको भूमिका

नेपालको संधिवानले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा वित्तीय अधिकार प्रदान